Henkilötietolomake

Nimi
Henkilötunnus
Lähiosoite
Postinro ja -toimipaikka
Pankkitilin IBAN ja BIC
Aloituspäivä Kittilän VPK:ssa

Käydyt kurssit, täytetään päivämäärä

Perehdytys

Peruskurssit

Sammutustyö
Savusukellus
Palokuntien EA
Pelastustyö
ÖVT
VAK
EVY
YJK
Aikaisempi VPK-toiminta, aika ja paikka

Terveydenhuollon ammattirekisterissä, merkitse X

Sairaanhoitaja
Ensihoitaja
Lähihoitaja
Lääkäri

Ammattitutkinto

Täydennyskurssit

EA3
Eläinpelastus
Ennakoiva-ajo
Hälytysajoneuvon kuljettajakoulutus
JVT
Korkeallatyöskentelyn kurssi
Laskeutumis- kattotyöskentelyn kurssi
Liikennepelastaminen NCT
Metsäpalontorjunta PEO
Palotarkastuksen peruskurssi
Pintapelastus
Päällikkökurssi
S-Radan maadoitus
SPR EA-1
SPR EA-2
Sähkölinjan raivauskoulutus
Teollisuuden savusukelluskurssi
Tieliikennepelastamisen kurssi
Vaarallisten aineiden tukitoimet

Lisätiedot

Puhelinnro
Sähköposti
Ajokortti