Esittely

Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry. perustettiin v. 1958 hoitamaan sammutus- ja pelastustehtäviä Kittilän kunnan alueella, VPK toimii edelleen tämän noin kuuden tuhannen asukkaan ja
reilun kahdeksan tuhannen neliökilometrin laajuisessa kunnassa ensilähdön palokuntana Lapin pelastuslaitoksen kanssa sovitulla sammutussopimuksella.
Sopimuksen mukainen yksikkölähdön vahvuus on 1+3 hlö/10min (täydentyy 0+2/10min), joukkuelähtö 1+2+10 hlö/20min. Miehistövarallaolo (0+2hlö) pyörii juhlapyhinä ja sesonkiaikana viikonloppuisin, muulloin tarvittaessa pelastusviranomaisen päätoksellä.

Ensivastetoiminta käynnistettiin kesällä 2009.

Kittilän VPK:ssa toimii kolme hälytysosastoa (Kittilä, Sirkka ja Raattama), jotka toimivat pelastuslaitoksen vuokraamissa tiloissa. Hälytysosastojen lisäksi toiminnassa ovat myös nais-, nuoriso-, veteraani- ja sukellusosastot.

Hälytysmäärät viime vuosina: 2001/193 kpl, 2002/189, 2003/170, 2004/176, 2005/229, 2006/244, 2007/251, 2008/268, 2009/320, 2010/346, 2011/366, 2012/342, 2013/377, 2014/326, 2015/299, 2016/314, 2017/340, 2018/363 kpl.

Kittilän ja Sirkan hälytysosastojen harjoitukset järjestetään joka torstai klo 19-21 Kittilässä tai Sirkassa, Raattaman osaston harjoitukset ovat harjoitusohjelman mukaisesti noin kerran kuukaudessa tiistaisin Raattamassa.

Nuoriso-osasto kokoontuu maanantai-iltaisin lukuvuoden aikana omiin viikkoharjoituksiinsa Kittilään.

Hälytysten ja viikkoharjoitusten lisäksi ohjelmaan kuuluu varainhankintaa pääasiassa talkootöiden (esim. lumenpudotukset, muuttoavut, alueidenkastelut, jäädytykset jne.) ja pullonkeräyksen muodossa sekä messu- ja virkistäytymisretket.

Kittilässä toiminut urheilusukellusseura Levi Scuba Divers ry. lakkautettiin keväällä 2005 ja sen toiminta liitettiin Kittilän VPK:n yhteyteen. Aktiivisia harrastajia on noin 15, näistä suurin osa on mukana myös muussa VPK:n toiminnassa. Sammutussopimuksen mukaan vesisukellus ei kuulu VPK:n tehtäviin, mutta tarpeen vaatiessa etsintöjä yms. suoritetaan virka-aputehtävinä.