Nuoriso-osasto

HUOM! Keväällä 2024 jatketaan syksyn 2023 ryhmien kanssa. Valitettavasti emme pysy tämän kevään aikana ottamaan uusia jäseniä nuoriso-osastoon. Syksyllä 2024 tervetuloa jälleen kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Kittilän VPK:n nuoriso-osasto on aktiivinen ryhmä, joka tarjoaa nuorille erinomaisen mahdollisuuden tutustua palokuntatoimintaan, opettaa hyviä kansalaistaitoja sekä kasvattaa heitä sosiaaliseen ja yhteiskunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan.

Osastoon kuuluu 20-40 nuorta sekä kymmenkunta kouluttajaa. Toimintaan kuuluu tavallisten viikkoharjoitusten lisäksi parin päivän mittaisia yhteisiä retkiä sekä vuosittaisia kesäleirejä. Osasto käyttää harjoituksissaan soveltuvin osin myös hälytystoiminnassa käytettävää kalustoa sekä tiloja. Harrastus on ilmainen ja palokunta tarjoaa tarvittavat varusteet.

Toimintaan ovat tervetulleita kaikki kouluikäiset nuoret. Osastoon voi liittyä osallistumalla maanantaisin järjestettäviin harjoituksiin Kittilän paloasemalla klo. 18:30-20:00. Sirkasta Kittilään on yksi kuljetus, joka lähtee Sirkan asemalta klo 18:00 ja palaa takaisin noin klo 20:30. Toisinaan harjoitukset kestävät kaksi tuntia ja niistä tiedotetaan hyvissä ajoin huoltajien whatsapp-ryhmässä.

Viikkoharjoituksissa koulutetaan pelastustoimeen kuuluvia tietoja ja taitoja, yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita sekä ensiapua.

Palokuntanuorten kesäleirejä järjestetään vuosittain yleensä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Leirillä nuori suorittaa oman ikäryhmänsä ja koulutustasonsa mukaisen kurssin, jolla harjoitellaan perusteellisemmin taitoja, joita on harjoiteltu myös viikkoharjoituksissa. Leireille pääsevät mukaan kaikki aktiivisesti viikkoharjoituksiin osallistuneet nuoret. Päiväohjelmaan kuuluu koulutuksen lisäksi erilaisia kilpailuja, ohjattuja aktiviteetteja sekä vapaata yhdessäoloa.

Mukaan toimintaan?

Uusia jäseniä otetaan osastoon mahdollisuuksien mukaan pääsäännöllisesti kausien alussa (elokuu ja tammikuu). Muulloin nuoria otetaan mukaan tapauskohtaisesti nuoriso-osaston johtajan päätöksellä. Ota yhteyttä häneen!

Jos olet kiinnostunut palokuntanuorisotoiminnasta tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä nuoriso-osaston johtajaan:

Elisa Mäkitalo 040 542 8183

Lisää tietoa valtakunnallisesta palokuntanuorisotoiminnasta: palokuntaan.fi